• Previous
 • Next
 • Успешно стартиране

  Успешно стартиране

  на биогазови централи в Мездра, България

 • Биогаз технология

  Биогаз технология

  Произведено в Германия

 • Модерното селско стопанство зависи

  Модерното селско стопанство зависи

  от собственото производство на електроенергия Слайд

 • Технология за обработка

  Технология за обработка

  на газ за гъвкаво оползотворяване на енергията Слайд

 • По-добро оползотворяване

  По-добро оползотворяване

  на потенциала на земята

За нас

Еко Ернойербаре Енергиен ГмбХ

Ние сме опитен партньор за развитието, планирането и изграждането на биогаз проекти. Ние предоставяме на нашите клиенти опита и експертизата събрани при изпълнението на повече от 150 успешни биогаз проекта. Нашият екип има многогодишен опит в селскостопанския, строителния и енергийния бизнеси, който използва за изготвянето на персонализирани концепции за устойчиво и съобразено с околната среда производство на енергия чрез биогаз технлогия "Произведено в Германия".

Икономическият растеж, промените в климата и продължаващата модернизация на селското стопанство и производството на храна означават, че много компании се сблъскват с нови предизвикателства при устойчивото и икономически оправдано производсто и доставка на енергия(1). През изминалите години цените на енергията се повишиха и прогнозите сочат, че това ще бъде дългорсрочна тенденция. Тази зависимост от неконтролируеми цени на енергията представлява сериозен риск за много компании.

Използвайте собствените си ресурси и сили за да направите вашата компания енергийно независима в бъдеще. Биогаз и биометан могат да бъдат произведени от почти всички органични отпадъци и остатъчни материали на ниска цена.Ние Ви предлагаме нашите обширни знания и Ви предоставяме следните услуги за Вашия проект:

Фаза на планиране:

 • Анализ на рентабилността GER INT
 • Анализ на субстратите
 • Ситуационен план
 • точняване на интерфейсите с местните партньори
 • Бюджетно планиране за целия проект
 • Съдействие при изготвянето на документи за разрешения
 • Съдействие при изготвяне на пазарна стратегия


Строителна фаза:

 • Строителен мениджмънт
 • Доставка на биогаз компонентите
 • Строителство и логистика
 • Въвеждане в експлоатация


Експлоатационна фаза:

 • Обучение и развитие на персонала
 • Организационни услуги
 • Управление

 

Нашият екип


Torben BrunckhorstTorben Brunckhorst2

Торбен Брункхорст играе важна роля в развитието и експанзията на възобновяемата енергия в Германия и Европа, заемайки разнообразни управленски позиции в МТ-Енерги ГмбХ от 2004 до 2013 година. В тези си роли Торбен отговаря за развитието на международните пазари и по този начин придобива значителен опит в реализирането на международни проекти.

 


Vitor Henrique GrigullVitor 2

Витор Енрике Григул завършва инженеринг на околната среда в Бразилия и няколко години работи като проектен и процесен инженер в Германия. Като мениджър проекти той отговаря за реализацията на разнообразни за оптимизацията и намаляването на потреблението на енергия. Също така Витор има опит в биотехнологиите и по-точно производството на щадящи околната среда продукти.

 
 


Mario CoelhoMario

Марио Коельо има многогодишен опит в селското стопанство и планирането на проекти за възобновяема енергия. В кариерата си е работил няколко години в Германия, а след 2012 година работи като консултант по биогаз проекти в Бразилия с цел развиването на пазара на биогаз в страната. Той е председателят на бразилската биогаз асоциация (ABBM) и се смята за експерт в сферата на биогазът в Бразилия.