• Previous
 • Next
 • Успешно стартиране

  Успешно стартиране

  на биогазови централи в Мездра, България

 • Биогаз технология

  Биогаз технология

  Произведено в Германия

 • Модерното селско стопанство зависи

  Модерното селско стопанство зависи

  от собственото производство на електроенергия Слайд

 • Технология за обработка

  Технология за обработка

  на газ за гъвкаво оползотворяване на енергията Слайд

 • По-добро оползотворяване

  По-добро оползотворяване

  на потенциала на земята

Производство на енергия от животински отпадъциConceitos 4

САЩ: Ню Хоуп Деъри, Галт / Калифорния

 • Оползотворяване на кравешки тор за производство на биогаз
 • Възобновяема енергия за 240 домакинства
 • По-добро управление на животинските отпадъци
 • Намаляване на парниковите газове

Производство на енергия от свински
тор и хранителни отпадъци

Castro
Бразилия: Кастро / Парана

 • Производство на до 300 кВ
 • Оползотворяване на хранителни остатъци, зеленчукови отпасъци и свинска тор


Производство на енергия от селско стопанствоConceitos 5

Германия: Агрогаз и Верме, Малщедт

 • Производство на биометан от биогаз
 • Производство на електроенергия и топлинна енергия за близкото село и фермери
  (1,25 мВ + 350 Нм3/ч. биометан + топлина)
 • Максимално оползотворяване на потенциала на субстрата