• Previous
 • Next
 • Успешно стартиране

  Успешно стартиране

  на биогазови централи в Мездра, България

 • Биогаз технология

  Биогаз технология

  Произведено в Германия

 • Модерното селско стопанство зависи

  Модерното селско стопанство зависи

  от собственото производство на електроенергия Слайд

 • Технология за обработка

  Технология за обработка

  на газ за гъвкаво оползотворяване на енергията Слайд

 • По-добро оползотворяване

  По-добро оползотворяване

  на потенциала на земята

Какво представлява биогазът?

Биогазът се произвежда чрез процес, наречен анаеробна ферментация. Този процес се разделя на четири фази: хидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза и метаногенеза.

По време на първата фаза, хидролиза, сложните връзки в изходния материал (например въглеводороди, белтъци, мазнини) се разделят, за да образуват по-прости органични съединения (например аминокислеини, захари, мастни киселини). Това става възможно чрез ензимите, които се отделят от хидролитните бактерии.

Ацидогенезата (окисляване) - междинните материали, произведени в предходния процес, допълнително се разграждат от ферменационни (ацидогенни) бактерии, за да образуват прости мастни киселини (оцетна, пропионова и бутанова киселини), както и въглероден диоксид и водород. Произвеждат се и малки количества алкохол и млечна киселина.

Ацетогенеза (формиране на оцетна киселина) - простите мастни киселини от предходната стъпка се преобразуват в прекурсори за биогаз (оцетна киселина, водород, въглероден диоксид) от ацетогенните бактерии. На този етап частичното налягане на водорода е от голяма важност.

Метаногенеза - последната стъпка от производството на биогаз. Накрая оцетната киселина, водородът и въглеродният диоксид се преобразуват в метан от анаерогни метаногенни археи (архебактерии). Приблизително 70% от образувания метан се получава от разделянето на оцетна киселина.

Биогазът съдържа следните газове:
Метан (50 до 70%), въглероден диоксид (30 до 50%), азот (4%), кислород (2%), водород (1%), сероводород (2%).
Biogas Chart 2

От какво се произвежда биогаз?
От органични отпадъци и остатъци от:
кланници • селско стопанство • ресторанти • супермаркети • животновъдство
 
От възобновяеми ресурси:
царевица • сорго

Най-важни продукти:
• Биогаз (може да се рафинира до природен газ)
• Електричество
• Топлинна енергия
• Тор (диджестат)

Biogas 1Biogas 2Biogas 3