• Previous
 • Next
 • Успешно стартиране

  Успешно стартиране

  на биогазови централи в Мездра, България

 • Биогаз технология

  Биогаз технология

  Произведено в Германия

 • Модерното селско стопанство зависи

  Модерното селско стопанство зависи

  от собственото производство на електроенергия Слайд

 • Технология за обработка

  Технология за обработка

  на газ за гъвкаво оползотворяване на енергията Слайд

 • По-добро оползотворяване

  По-добро оползотворяване

  на потенциала на земята

Какво е биометанът?

Метанът е безцветен газ с четиристенна молекулярна структура. Слабо разтворим е във вода и е силно запалим в комбинация с кислород. Метанът е най-простият въглеводород.


Metano Chart

 

 
 Atom

Формула: CH4
Плътност: 0,66 кг./м3
Молекулярно тегло: 16,04 г./мол
Точка на топене: -182 °C
Точка на кипене: -161,5 °C
Класификация: алкан

Производството на биометан чрез рафиниране на биогаз е високоефективно в сравнение с производството на други форми на енергия. Например, 4 650 м3 CH4 може да се произведат от 45 т. царевичен силаж, което отговаря на приблизително 5 240 л. петрол или 4 600 л. дизел.