• Previous
 • Next
 • Успешно стартиране

  Успешно стартиране

  на биогазови централи в Мездра, България

 • Биогаз технология

  Биогаз технология

  Произведено в Германия

 • Модерното селско стопанство зависи

  Модерното селско стопанство зависи

  от собственото производство на електроенергия Слайд

 • Технология за обработка

  Технология за обработка

  на газ за гъвкаво оползотворяване на енергията Слайд

 • По-добро оползотворяване

  По-добро оползотворяване

  на потенциала на земята

Крави и прасета:Substrate Kuh
Торът от крави и прасета е високоенергиен и лесно може да се оползотворява в биогаз инсталация. След ферментацията за добив на енергия, субстратът е подходящ за използване като висококачествен тор без миризми. Както твърд, така и течен тор може да се използва като субстрат в зависимост от типа отглеждане на животни. Торът от крави и прасета също така е идеален за използване като ко-субстрат за твърди субстанции.


 

 


Птици:Substrate Huhn
Птичият тор има висок биогаз потенциал и по този начин може да подсигури високото потребление на енергия (електричество и топлина), което е нужно за поддръжка на сградите за отглеждане. Съдържанието на сухо вещество в екскрементите варира според вида на отглеждане и хранене на животните; поради това планирането на проекта и дизайнът на процесите се изготвят индивидуално. Интензивно лабораторно тестване и опитът ни от множество успешни проекти означават, че клиентите ни няма да имат проблем с използването на трудни за оползотворяване субстрати.

 Отпадъци от хранителната индустрия:Substrate Reste
Отпадъците и страничните продукти, получени в различни стадии от производството и преработката на храни, са подходящ материал за производството на биогаз. Тези материали обикновено имат съдържание на сухо вещество между 10 и 50% и като цяло са силно хомогенни в резултат на индустриалната преработка; поради това могат лесно да бъдат интегрирани в субстратната смес. С оглед на множеството проекти в различни индустрии (супермаркети, пивоварни, винарни и др.), които вече сме проектирали, ние подхождаме към бъдещите ни проекти с широкообхватно знание за тези сравнително иновативни субстрати.

 


Царевица, сорго:Substrate Mais
Тези субстрати могат да бъдат произведени на много ниска цена при наличието на плодородна почва и подходящи условия за култивация. При наличието на тези условия растенията могат да дадат високи добиви (измерени в производство на енергия) със сравнително малко усилия. Един такъв пример би бил производството на царевица след реколта от соя. Енергията от тези субстрати може да се използва на място във формата на електричество, топлина или газ, или да бъде продадена на енергийния пазар в зависимост от структурата и сложността на работния процес.