• Previous
 • Next
 • Успешно стартиране

  Успешно стартиране

  на биогазови централи в Мездра, България

 • Биогаз технология

  Биогаз технология

  Произведено в Германия

 • Модерното селско стопанство зависи

  Модерното селско стопанство зависи

  от собственото производство на електроенергия Слайд

 • Технология за обработка

  Технология за обработка

  на газ за гъвкаво оползотворяване на енергията Слайд

 • По-добро оползотворяване

  По-добро оползотворяване

  на потенциала на земята

Европейският и конкретно немският пазар са силно развити в сферата на производството на биогаз. Нашите служители имат многогодишен опит в проектирането и изпълнението на биогаз проекти. Поради това ние се смятаме за специалисти в трансферът на опит и знания към нови пазари.

Еко ГмбХ предлага на своите клиенти ефикасни и високодоходни решения. Услугите, които предлагаме, включват не само разработката, проектирането и изграждането на биогаз централи, но и всеобхватна техническа и биологична поддръжка на съоръжението и процеса. Еко ГмбХ изгражда биогаз централи до ключ с помощта на местни парньори и предлага иновативни технологии за рафиниране на газ.

Биогаз технология

Нашата биогаз технология се основава на двустепенен, непрекъснат процес. Това обикновено предполага използването на три резервоара: ферментатор, вторичен ферментатор и резервоар за съхранение на диджестата (остатъчния материал). Атмосферата във ферментаторите е на практика без наличието на кислород, като температурата на субстрата е постоянна (мезофилен диапазон 40 - 42 °C), а pH стойността е неутрална (6,7 - 7,5). Централите се проектират индивидуално със стандартни компоненти, като се обръща внимание на параметрите време на задържане и скорост на захранване на субстрата, за да се осигури максимална ефикасност на централата. На практика всякакъв органичен материал може да се използва като субстрат. Това включва отпадъци от хранителната и селскостопанските индустрии, органични торове и възобновяеми ресурси.

 


Разработване и реализация на проекти

Ние предоставяме квалифицирани съвети на място по време на плановата фаза на проекта, за да сме сигурни, че Вашата биогаз инсталация е проектирана според Вашите нужди и ситуация. Ние изготвяме бюджетни планове и изчисляваме рентабилността предварително, за да можем да анализираме ликвидността и рентабилността на биогаз проекта. Сътрудничим си с избрани местни партньори във връзка с планирането, адаптацията към местните изисквания и изграждането на биогаз централата. Вие ще получите изпитана биогаз технология; от системата за захранване с твърд материал до поддържаното с въздух покривало и системата за контрол на централата, ние гарантираме производителността на Вашата централа. Икономичният ни метод на изграждане гарантира възможно най-ниска цена на инвестицията при изгодно и безопасно ниво на  експлоатация.


Въвеждане в експлоатация и обучение

Оперирането на биогаз централа изисква високо ниво на опит. Без съмнение, въвеждането в експлоатация на нова биогаз централа е голямо предизвикателство за оператора. Поради това ние предоставяме високо ниво на поддръжка и обучаваме Вас и Вашия персонал по време на тази критична фаза от проекта.

Следните теми имат приоритет:

 • Управление на централата чрез компютър
 • Безопасност в централа за производство на газ
 • Знания за биологичния процес на ферментация на разнообразни субстрати
 • Процесът на стартиране

Технически сервиз

иогаз централата е сложна техническа система, която не може да работи оптимално без редовно техническо обслужване. Ние поставяме висок приоритет на поддръжката на централата след построяването и. За всеки наш клиент ние създаваме коцепция за поддръжка според неговата ситуация и специфичните за страната условия, за да можем да реагираме бързо и навременно и да предоставим високо ниво на удовлетвореност на клиентите.

Превантивната поддръжка осигурява изпълнението на предварително планирано техническо обслужване, за да подсигури максимално време на работа на централата. Ние можем да се свържем с Вашата централа по всяко време, за да изтеглим протоколи и да локализираме и анализираме съобщения за грешки. Благодарение на тази отдалечена диагностика нашите експерти могат да предоставят специфична поддръжка и решения за работата на централата, за да подсигурят възможно най-скорошно връщане към нормална работа. Това Ви спестява време и пари.

Вашите предимства:

 • Високо ниво на разполагаемост на централата
 • Планирани интервали на техническо обслужване
 • Оптимизиран добив на ел. енергия
 • Сигурност на работата, осигурена от центъра за поддръжка, който работи 24/7
 • Съвети и поддръжка за оператора на централата

Надзор на биологичния процес

Основният фактор за успеха на една биогаз централа е добре функциониращата биология. Рентабилността е силно свързана със стабилността и продуктивността на ферментационния процес, без значение от вида на използваните субстрати. В допълнение към основния биологичен анализ, ние също предоставяме допълнителни анализи, съобразени с Вашите изисквания:

 • Определяне на сухо вещество (СВ), определяне на органично сухо вещество (оСВ), киселини, електропроводимост, както и амониево (NH4-N) и общо азотно съдържание.
 • Пакет наличност на хранителни вещества: сухо вещество, общ N, NH4-N, P2O5, K2O.
 • Анализ на най-важните микроелементи и макроелементи (сухо вещество, Mg, P, S, K, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Se, Mo, Zn).
 • Микроскопичен анализ на ферментационните субстрати.

Технология за рафиниране на газ

С мембранната технология ние предлагаме електрически захранван процес за рафиниране на биогаз, който е изключително подходящ при проекти, имащи за цел производството на CNG. За да се получи биометан, суровият биогаз се изсушава с минимално количество енергия и се премахва сярата. Въглеродният диоксид, който намалява горивната стойност, се сепарира чрез мембрана. Това се постига чрез използването на SEPURAN®Green мембранни модули, произведени от Evonik. Всеки модул се състои от няколко хиляди изключително фини кухи фибри, чиито краища са фиксирани в смола и пакетирани в тръби от неръждаема стомана.

Компонентите за индивидуалните стъпки на процеса са монтирани в затворени контейнери. Изпитаната модулна конструкция позволява да се проекрат всякакви централи в зависимост от индивидуалните изисквания за производителност на оператора. Според съответното приложение, всякакъв брой модули могат да се свържат верижно.